Hovhannes Vardanyan,Tatul Avoyan,Samvel Sahakyan,Aram